Mình đang dùng Q10, muốn dùng để hát Karaoke được như video này quá, các bác chỉ xem làm thế nào để đc như vậy ah

Lượt xem: 305 Lượt thích: [[ totalLike || 3 ]] Bình luận(1)
Access to undefined property _new in /home/isnhatsinh/web/Application/Widgets/Base.php on line 22