CÔNG TY VI TÍNH TUẤN HÙNG
 Đ/C: 256, Bùi Thị Xuân, Phường 2, TP Đà Lạt
 0987.256.898 – (08) 2236 8686
CÔNG TY CÔNG NGHỆ – VIẾN THÔNG PHÁT ĐẠT 
 Đ/C: số 147 Đinh Tiên Hoàng, P.2, TP. Bảo Lộc.
 0987.256.898 – (08) 2236 8686
CÔNG TY SAM MEDIA STORE
 Đ/C: 27D Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt
 0987.256.898 – (08) 2236 8686
CÔNG TY SAM MEDIA STORE
 Đ/C: 10/13 Quảng Hiệp, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng
 0987.256.898 – (08) 2236 8686