CÔNG TY ĐIỆN TỬ HDAUDIO SỐ 1
 Đ/C: HD Audio – 138A, Đường Thống Nhất, TP.Hải Dương
(0320) 221 1116 – 0904655447
CÔNG TY ĐIỆN TỬ HD AUDIO SỐ 2
Kiot Số 6, Nhà Máy Sứ – Phạm Ngũ Lão – TP. Hai Dương
(0320) 221 1116 – 0904655447
CÔNG TY ĐIỆN TỬ ANH PHONG
 Đ/C: Thôn 4, Tân Hương, Ninh Giang, TP.Hải Dương
04.35773315- 0122 222 0288
CÔNG TY ĐIỆN TỬ QUỐC TUẤN
Đồng Tâm- Ninh Giang- Hải Dương
04.35773315- 0122 222 0288