ĐẠI LÝ QUẢNG NINH

CỬA HÀNG ĐỨC HUY
 Đ/C: Tổ 14 – Khu 7 – Cao Xanh – Tp Hạ Long
04.35773315- 0122 222 0288
CỬA HÀNG ĐỨC HUY – CƠ SỞ 2
 Đ/C: Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh
 04.35773315- 0122 222 0288
CỬA HÀNG THIẾT BỊ THÔNG MINH  JITECH
 Đ/C: 42 Đường Cầu 1,Vân Đồn,Cửa Ông- Cẩm Phả -QN
04.35773315- 0122 222 0288