Button Savior - Ứng dụng thanh điều khiển tiện lợi cho Android Box HiMedia

Button Savior - Ứng dụng thanh điều khiển tiện lợi cho Android Box HiMedia

HiMedia xin hướng dẫn các bạn ứng dụng tiện lợi trong quá trình sử dung HiMedia Android Box.

Nếu như các HiMedia Android Box không có tích hợp thanh điều khiển sẵn có trong firmware, giúp đơn giản trong quá trình sử dụng chuột điều khiển, thì nay các bạn có thể làm việc đó dễ dàng với ứng dụng Button Savior

Button Savior không yêu cầu máy phải ROOT, cài đặt đơn giản từ kho GOOGLE play, mở lên thiết lập là bạn sẽ có ngày thanh Status Bar, các phím điều hướng, nút Recent App, nút HOME....

Tải về máy:

Trực tiếp google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smart.swkey.nonroot&;hl=en

Tải file apk: tải về

Sau khi cài lên HiMedia Box, các bạn mở ứng dụng Button Savior.

button savior 1

button savior 3

button savior 4 non root

button savior 2

Vậy là xong!