Tôi đang sử dụng Himedia Q10 Pro. Gần đây tôi đổi mật khẩu Google Account trong điện thoại (tài khoản này tôi dùng đăng nhập trên Q10), khi vào chạy các ứng dụng máy báo phải đăng nhập tài khoản và không chạy được các ứng dụng google. Tôi đã reset lại máy về mặc định của nhà sản xuất, khi vào mục thêm tài khoản Google để cài đặt ứng dụng, máy không hiện ra phần nhập thông tin tài khoản mà lại nhảy ra ngoài mục Thêm tài khoản và cứ lặp đi lặp lại nếu bấm vào mục Thêm tài khoản.

Lượt xem: 910 Lượt thích: [[ totalLike || 10 ]] Bình luận(0)
Access to undefined property _new in /home/isnhatsinh/web/Application/Widgets/Base.php on line 22